Truy cập nội dung luôn

Mời đặt câu hỏi với cơ quan nhà nước

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: Số 512/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 về việc thành lập Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên; số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 ban hành Quy chế quản lý cung cấp...

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3066/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban...

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3032/UBND-NC về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử,...

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3025/UBND-KGVX về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5752

Tổng truy cập: 157258

PHƯỜNG TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 5- phường Trung Thành- TP, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trung Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.140
  • trungthanh.tp@thainguyen.gov.vn