Bộ máy tổ chức

06-11-2020 09:47

BỘ MÁY TỔ CHỨC
I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: TRẦN XUÂN THƯỞNG
 Năm sinh: 1976
 Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy,
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp             
 Điện thoại di động: 0974.755.666
Họ và tên: MẦU MINH CƯỜNG
 Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0982.190.019

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Họ và tên: NGUYỄN THU THỦY
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch

HĐND.
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0946.095.684

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: NGUYỄN MINH ANH DŨNG
 Năm sinh: 1980
 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch        

Uỷ ban nhân dân
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0974.465.888

Họ và tên: TRƯƠNG VIỆT HOÀNG
 Năm sinh: 1987
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch

Uỷ ban nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0915.080.880

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên: CHU THU HƯƠNG
 Năm sinh: 1988
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức

văn phòng - thống kê 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Điện thoại di động: 0986.516.995

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: NGUYỄN THANH THÁI HÀ
 Năm sinh: 1985
Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách        
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0917.301.572

 

3. VĂN HÓA -XÃ HỘI

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THOA
 Năm sinh: 1986
 Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội        
 Trình độ chuyên môn: Đại học
  Điện thoại di động: 0912.300.040
 Họ và tên: VŨ THỊ THU VÂN
 Năm sinh: 1979
 Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0915.209.528

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TÂN
 Năm sinh: 1985
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức

Tư pháp -  hộ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0984.100.988

 Họ và tên: LÊ HỒNG NGA
 Năm sinh: 1989
 Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
  Điện thoại di động: 0976.822.955

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: LÊ THỊ DUYÊN
 Năm sinh: 1967
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0386.169.919

 Họ và tên: TRẦN QUANG ĐÔNG
 Năm sinh: 1994
 Chức vụ: Cán bộ Quản lý Trật tự

 đô thị - môi trường
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0968.027.123

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: HOÀNG XUÂN HỒNG
 Năm sinh: 1976
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
 Trình độ chuyên môn: Đại học                   
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0965.057.678
 Họ và tên: ĐẶNG ĐỨC HẢI
 Năm sinh: 1984
 Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Quân sự
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0977.518.543

 


V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

Họ và tên: BÙI THỊ THANH NGA
 Năm sinh: 1976
 Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch

 Ủy ban MTTQ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 Đảng ủy
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0984.031.288

 Họ và tên: DƯƠNG THIỆN HIỀN
 Năm sinh: 1967
 Chức vụ: Phó Chủ tịch UB.MTTQ
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0984.672.812

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN
 Năm sinh: 1985
Chức vụ: Bí thư 
Trình độ chuyên môn: Đại học                      
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0862.410.585
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
 Năm sinh: 1994
Chức vụ: Phó Bí thư 
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  Điện thoại di động:  0582.928.633

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 Họ và tên: LƯU THỊ OANH
 Năm sinh: 1968
 Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học                     
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0856.690.968
 Họ và tên: PHẠM THỊ MAI HƯƠNG
 Năm sinh: 1990
 Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0367.146.289

 

 4. HỘI NÔNG DÂN

 Họ và tên: PHẠM THỊ KIM LIÊN
 Năm sinh: 1968
Chức vụ:  Chủ tịch Hội Nông dân                 
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0349.218.356
Họ và tên: PHẠM THỊ NHÀN
 Năm sinh: 1992
Chức vụ: Phó Chủ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.
Điện thoại DĐ: 0989.615.020

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên: LƯU XUÂN OANH
 Năm sinh: 1956
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp              
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0983.495.339

 Họ và tên: TRẦN DOÃN VƯỢNG
 Năm sinh: 1961
 Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0988.774.855

 

VI. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

 Họ và tên: ĐÀO THỊ ĐỘ
 Năm sinh: 1948
 Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động: 0346.228.332

 Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN
 Năm sinh: 1985
 Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0862.410.585

Họ và tên: LÊ MINH TUẤN
 Năm sinh: 1947. 
 Chức vụ: Chủ tịch  Hội Cựu TNXP
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0917.558.433

 Họ và tên: NGUYỄN KHẮC QUYỀN
 Năm sinh:1982 
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ 

  tịch Hội Chữ thập đỏ
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0915.890.348

 Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHÚC
 Năm sinh: 1952
 Chức vụ: Chủ tịch Hội NN CĐ Da cam
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động:  0376.045.556

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 174456

PHƯỜNG TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 5- phường Trung Thành- TP, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trung Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.140
  • trungthanh.tp@thainguyen.gov.vn