Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021

31-08-2021 08:52

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cùng chung tay, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. UBND phường Trung Thành đã ban hành Văn bản triển khai thực hiện, trong đó đề nghị 100% cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể phường, các đơn vị, bộ phận chuyên môn, các Tổ dân phố, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường tuyên truyền, phát động Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên, năm 2021.

         Nội dung, hình thức, thời gian, giải thưởng của Cuộc thi như sau:

         1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021.

         2. Đối tượng dự thi

        2.1. Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Người tham gia cuộc thi đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được lựa chọn đơn vị phường, xã nơi cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

         2.2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ biên soạn nội dung câu hỏi, bộ phận giúp việc trực tiếp Ban Tổ chức, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

          2.3. Trách nhiệm của người dự thi

- Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi tham dự thi thông qua mã định danh của từng cá nhân đăng kí.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về cải cách hành chính (Danh mục tài liệu kèm theo).

3. Nội dung, hình thức, thời gian, giải thưởng

3.1. Nội dung thi: Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về công tác cải cách hành chính trong nội dung các văn bản sau:

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

- Chương trình hành động số 10/Ctr-TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

3.2. Hình thức dự thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên.

- Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên, tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021 và làm theo hướng dẫn dự thi.

3.3. Thời gian thi: Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 11/10/2021, thi trong 04 tuần.

Tuần thứ Nhất, vào 08h30’ ngày 13/9/2021 đến 16h30’ ngày 17/9/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Nhất vào08h00’ ngày 20/9/2021.

Tuần thứ Hai, vào 08h30’ ngày 20/9/2021 đến 16h30’ ngày 24/9/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ hai vào 08h00’ngày 27/9/2021.

Tuần thứ Ba, vào 08h30’ ngày 27/9/2021 đến 16h30’ ngày 01/10/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Ba vào08h00’ ngày 04/10/2021.

Tuần thứ Tư, vào 08h30’ ngày 04/10/2021 đến 16h30’ ngày 08/10/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Tư vào08h00’ ngày 11/10/2021.

3.4. Cơ cấu giải thưởng

Giải cá nhân: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng hằng tuần đối với cá nhân đoạt giải theo cơ cấu: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Giải tập thể: Trên cơ sở tổng hợp kết quả chung của từng phường, xã; UBND thành phố tặng giấy khen và tiền thưởng cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thành tích cao…cơ cấu giải tập thể cuộc thi gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Hình thức trao thưởng: Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải bằng hình thức phù hợp.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 174512

PHƯỜNG TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 5- phường Trung Thành- TP, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trung Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.140
  • trungthanh.tp@thainguyen.gov.vn