Phường Trung Thành hoàn thành công tác lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri; tổ chức phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn

16-04-2021 08:51

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBMTTQ phường Trung Thành đã phối hợp với UBND phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức các hội nghị lấy nhận xét và tín nhiệm đối với các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Kết quả 38 đại biểu được lấy ý kiến đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, đảm bảo các điều kiện về tư cách đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ tại khu dân cư, được tín nhiệm giới thiệu để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử.

Đến hết ngày 10/4/2021, phường Trung Thành đã hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở UBND phường và các khu vực bỏ phiếu. Theo đó có 07 khu vực bỏ phiếu và các điểm niêm yết danh sách cử tri cụ thể như sau:

1.  Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm các tổ dân phố 1, 2 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 1

2.  Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm các tổ dân phố 3, 4 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 3

3.  Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm các tổ dân phố 5, 7, 10 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 10.

4.  Khu vực bỏ phiếu số 4 gồm các tổ dân phố 6, 9 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 6.

5. Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm các tổ dân phố 8, 11 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 11

6.  Khu vực bỏ phiếu số 6 gồm các tổ dân phố 13, 14 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 14.

7.  Khu vực bỏ phiếu số 7 gồm các tổ dân phố 12, 15 . Địa điểm niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố 15.

 

Niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường

UBBC phường đã phân công cán bộ phụ trách để kịp thời tiếp nhận phản ánh của cử tri về công tác bầu cử; cập nhật, hoàn thiện danh sách cử tri; bảo đảm thẻ cử tri đầy đủ thông tin, chính xác. Đồng thời tăng cường công tác đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tờ rơi, tờ gấp, panp, áp phích, hệ thống loa phát thanh... để người dân hiểu về quyền, nghĩa vụ trong việc thực hiện bầu cử; vận động nhân dân tham gia tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND”; thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 174488

PHƯỜNG TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 5- phường Trung Thành- TP, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trung Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.140
  • trungthanh.tp@thainguyen.gov.vn