Quyết định phê duyệt danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Trung Thành năm 2021

04-02-2021 16:04

Quyết định phê duyệt danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Trung Thành năm 2021

/documents/3026509/0/c%C3%B4ng+khai+danh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o.pdf/0d133ab8-5044-4c74-ba43-a4cccf049113

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5633

Tổng truy cập: 158937

PHƯỜNG TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 5- phường Trung Thành- TP, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trung Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.140
  • trungthanh.tp@thainguyen.gov.vn